Polityka zwrotu kosztów

Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych (począwszy od następnego dnia po dostarczeniu zamówienia), bez podawania przyczyny. Dla zachowania terminu wymagane jest co najmniej złożenie w tym terminie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku fizyczny zwrot towaru nastąpić musi nie później, niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia.
  2. Zwrotu Produktów można dokonać przesyłką kurierską lub paczką Poczty Polskiej na koszt Klienta na adres: Magazyn Soap For Globe Magdalena Sulecka, Del-fina sp. z o.o., ul. Lipkowska 92, 05-080 TRUSKAW (PL), T: 509 482 292, magda.sulecka@del- fina.pl.
  3. Sprzedawca zwraca Klientowi równowartość ceny Produktu oraz  jednorazowy koszt doręczenia przesyłki Klientowi do wysokości najtańszej opłaty przesyłki w ofercie Sprzedawcy. Koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy ponosi w całości Klient; Sprzedający nie przyjmuje przesyłek płatnych przez odbiorcę.
  4. Celem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Klient może oświadczenie tej treści sformułować samodzielnie lub skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dostępnego do pobrania pod linkiem ………………………… Formularz podpisany ręcznie przez klienta w oryginale przesłać należy najpóźniej wraz z odsyłanym Produktem.
  5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy we wskazanej formie i terminie uważa się Umowę za niezawartą.
  6. Dla skutecznego odstąpienia od umowy zwracany Produkt musi pozostawać w stanie nieuszkodzonym, w nieotwartym opakowaniu, nie noszącym żadnych śladów wykorzystania go.
  7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu, zwraca Klientowi cenę za Produkt i jednorazowy koszt dostarczenia Produktu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient (w przypadku płatności kartą kredytową płatność zostanie zwrócona na tę samą kartę). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub potwierdzenia jej odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
  8. Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie dla Klientów z Unii Europejskiej oraz spoza Unii Europejskiej. Klient spoza Unii Europejskiej ma obowiązek wypełnić deklarację celną i wyraźnie wskazać w niej, że przesyłka dotyczy zwrotu towaru. Karta odprawy celnej i faktura powinny być zgodne co do wartości i waluty, oraz dołączone do paczki oznaczonej jako zwrot.